PADI - Základní potápěčský kurz

PADI kurz potápění pro začátečníky je světově nejpopulárnější začátečnický certifikát potápění. Potápěči umožňuje potápět se samostatně do maximální hloubky 18 metrů. PADI je největší světová potápěčská agentura a váš certifikát z Bali od OK Divers bude uznávaný na celém světě. Aktivní dovolená na Bali s kurzem potápění je ta správná volba pro každou dobrodružnou duši a nadšence přírody.  

Kurz potápění PADI Open Water Diver je poměrně flexibilní potápěčský trénink, což znamená, že si můžete vybrat z více možností a různých harmonogramů. Teorii, bazénové cvičení i ponory na otevřeném moři je možné zvládnout během čtyř dnů.  

Pokud však absolvujete teoretickou část prostřednictvím PADI eLearning nebo jiných možností domácí výuky před příjezdem k nám, kurz potápění na Bali můžete dokončit rychleji, (do tří dnů) což je skvělá volba pro ty, kteří nemají dostatek času. Potápění změní váš život, jakmile ho poprvé okusíte. PADI Open Water Kurz je permanentní certifikace pro potápěčské začátečníky a po jejím dokončení můžete jako certifikovaný potápěč potápět se svým partnerem, nezávisle na přítomnosti profesionála. 

Dobrodružství stojí za to!

Dobrodružství stojí za to!

Zjistěte více o PADI - Kurze Pro Začátečníky

Pokud se chcete stát PADI potápěčem, měli byste se ve vodě cítit komfortně a mít minimálně základní plavecké dovednosti. Váš instruktor potápění vás nechá uplavat 200 metrů a šlapat vodu po dobu 10 minut, aby zjistil, zda tyto základní plavecké dovednosti ovládáte. Obecně platí, že byste měli být v dobré zdravotní kondici, zejména co se týče dýchací soustavy.

 • Rozvíjení teoretických znalostí, probíhá formou e-learning
 • Bazénové lekce probíhají v našem potápěčském bazénu Padangbai.
 • Na závěr tréninku absolvujete 4 ponory v moři na Bali na  potápěčských lokalitách v Padangbai nebo Tulambenu
 • Potápěčskou teorii
 • Bazénový trénink
 • 4 ponory na volném moři
 • Potápěčský deník
 • PADI studijní materiály
 • PADI Open Water certifikát
 • Poplatek za certifikaci
 • Občerstvení mezi ponory a obědy v restauraci každý den v průběhu kurzu.
 • Zapůjčení potápěčské výstroje po dobu trvání Open Water kurzu je zahrnuté v ceně.

 • Sestavení potápěčské výstroje: Naučíte se sestavovat a rozebírat své potápěčské vybavení.
 • Předponorová bezpečnostní kontrola (BWRAF): Před potápěním si zkontrolujete, zda jsou všechny potápěčská zařízení v pořádku.
 • Vstup do hluboké vody: Naučíte se jak bezpečně vstoupit do hluboké vody pomocí vhodné techniky. Na základě podmínek použijete buď giant stride, controlled seated entry , backward roll nebo belly flop entry
 • Čištění a manipulace s automatikou: Vyndáte si potápěčský regulátor z úst, vložíte jej zpět a vyčistíte ho.
 • Osvojíte si techniky, které vám pomohou k nalezení automatiky v době, kdy ji nemáte v ústech nebo si ji nedržíte.
 • Výměna regulátoru za šnorchl: Naučíte se vyměňovat regulátor za šnorchl na hladině a čistit ho pomocí prudkého vydechnutí
 • Vyčistění částečně zatopené masky: Do poloviny zatopíte potápěčskou masku a vyčistíte ji zatím, co zůstanete pod vodou
 • Vyčištění kompletně zatopené masky: Zcela za topíte masku a vyčistíte ji během toho, jak jste pod vodou
 • Kontrola zásoby vzduchu: Budete simulovat, že vám dochází vzduch a oznámíte to svému instruktorovi.
 • Stacionární použití záložního zdroje vzduchu: Zkusíte si situaci, při které simulujete, že vám došel vzduch, signalizujete to svému buddymu, zabezpečíte si jeho alternativní zdroj vzduchu, nadechnete se z něho, signalizujete OK, zajistíte si svůj primární zdroj vzduchu a vrátíte alternativní zdroj vzduchu vašemu buddymu
 • Výstup na hladinu s alternativním zdrojem vzduchu: Simulujete, že se vám vyčerpal vzduch, signalizujte to svému buddymu, zabezpečíte si alternativní zdroj vzduchu a spolu se vynoříte při dýchání z alternativního zdroje vzduchu
 • Vyčištění a vylití vody z masky
 • Sundání a opětovné nasazení masky, dýchání bez masky a plavání bey masky: Za topíte si masku, dáte si ji dolů , budete dýchat bez masky , vložíte si ji zpět a vyčistíte ji
 • Dýchání z volně proudící automatiky: Simulace použití volně proudící automatiky pod vodou a dýchání z ní.
 • Odpojení nízkotlakého inflátoru: Budete simulovat, že se napouštění inflátoru vašeho BCD zasekne a naučíte se ho odpojit.
 • Kontrola vztlaku: Kontrola vyvázění a správné nastavení zátěže.
 • Pětibodový výstup: Pět správných kroků na bezpečné vynoření
 • Pětibodový sestup: Naučíte se pět bodů pro správné zanoření
 • Neutrální vyvážení: Naučte se dosáhnout neutrálního vztlaku pomocí BCD a vzduchu ve vašich plicích.
 • BCD orální inflace: Nafouknete svůj BCD orálně
 • Nouzové odhození závaží: Simulace nouzové situace odhození závaží a nácvik výměny závaží pod vodou: Složíte závaží pod vodou a vložíte jej zpátky.
 • Složíte a vyměníte závaží na povrchu: Složíte a znovu nasadíte své závaží během toho jak plavete na hladině
 • Sejmutí a výměna potápěčské výstroje: Dáte si dolů a vyměníte potápěčskou výstroj na hladině i pod vodou .
 • Plavání pod vodou bez masky: Plavání bez použití masky pod vodou.
 • Kontrolovaný nouzový výstup: Procvičíte nouzový výstup na hladinu bez buddyho a za neustálého vydechování
 • Odstranění křečí: Odstraňte své křeče a pomůžete svému buddymu
 • Odtažení unaveného potápěče: Na hladině se naučíte se pomáhat unavenému nebo zraněnému potápěči.
 • Skin Dive: Naučíte se vertikálně ponoření směrem hlavou dolů se šnorchlem, plavání pod vodou, čištění šnorchlu pomocí metody posunu a vyfouknutí
 • Ruční signály: Naučte se standardní signály rukou používané při potápění
 • Máme více než 18 let zkušeností s potápěním na Bali
 • Tím trpělivých a zkušených instruktorů
 • Krásné ubytování na Bali v Padang Bai
 • Naši studenti se stávají našimi kamarády
 • Zaměřujeme se na rozvoj vašich potápěčských dovedností a ne jen samotnou certifikaci
 • Klademe důraz na bezpečnost
 • Počasí na Bali je krásné každý den
 • Malé skupiny studentů (max. 4 studenti na jednoho instruktora)
 • Nikdy neucítíte, že táhnete svou skupinu dolů nebo že se musíte s cvičeními spěchat
 • Ve všem, co děláme se zaměřujeme na kvalitu
 • Skvělá poloha
 • Vynikající ceny

PADI Open Water Diver je 4-denní kurz a dá se absolvovat najednou nebo po částech.

Den 1-2: Úvod do kurzu, trénink v bazénu a teorie
Den 3: dva ponory v moři: 9:00 am – 1:30 pm, odpoledne teorie
Den 4: dva ponory v moři: 9:00 am – 3:30 pm, odpoledne závěrečná zkouška

 • Mít věk minimálně 10 let pro PADI Junior Open Water Diver
 • Nejméně 15 let na certifikaci PADI OWD
 • Schopnost plavat
 • Být zdravotně způsobilý a v případně výskytu nějakého zdravotního problému mít písemné povolení od lékaře

Výběr potápěčských lokalit na Bali, kde provádíme vaše první ponory vždy závisí na povětrnostních a mořských podmínkách, ale nejčastěji potápíme v okolí Padangbai a Tulambenu.

Funguje na všech stolních i mobilních zařízeních a jakmile si ho stáhnete, nebudete potřebovat internetové připojení a vzdělávat se tak můžete kdekoliv. Připojit se potřebujete pouze pokud si přejete otestovat své znalosti za pomoci kvizů nebo získat přístup k online výsledkům.  

Výhody PADI e-learningu:
 • Naučíte se fakta a teorii potřebnou na kurz PADI OWD svým vlastním tempem
 • Můžete to udělat dříve, než odejdete na svou potápěčskou dovolenou
 • Budete mít mnohem podrobnější představu o tom, co můžete od OWD očekávat ještě předtím, než zavítáte do našeho potápěčského centra na Bali
 • Získáte bezplatný přístup ke všem vzdělávacím videím PADI OWD potápěčského kurzu
 • Vyzkoušíte si potápěčské kvízy a zkoušky a otestujete si své nové znalosti  
 • Ušetříte si drahocenný čas během cestování

To, zda je PADI eLearning pro vás to pravé závisí na úrovni vašich momentálních teoretických znalostí o potápění a od toho, jaký způsob výuky vám nejvíce vyhovuje. Jestliže více upřednostňujete výuku profesionálem, lepší volbou pro vás bude pravděpodobně konvenční způsob výuky. Pokud však jednoduše porozumíte přírodním vědám, matematice a máte už o potápění určité znalosti, v tom případě je eLearning rychlejším a pohodlnějším způsobem, jak zvládnout teorii a být připraven na využití těchto znalosti při svých ponorech.   

 • Každý rok získá potápěčskou certifikaci přes jeden milion lidí
 • Kurz potápění PADI Open Water je historicky nejoblíbenějším certifikátem potápění na světě
 • Slovo SCUBA je zkratka, která znamená “ Self Contained Underwater Breathing Apparatus „
 • Základním pravidlem potápění je nikdy nezadržovat dech
 • Pod vodou vše vypadá zhruba o 33% větší než ve skutečnosti
 • Člověk prozkoumal méně než 10 % světových oceánů
 • Dokonce i povrch měsíce je více prozkoumán jako mořské dno
 • Potápěči dýchají běžný vzduch a jejich nádrže jsou naplněny směsí plynů, které se obvykle skládají ze 79 % dusíku a 21 % kyslíku
 • Voda absorbuje světlo a první barva, která se vytrácí je červená. Pokud byste se náhodou pořezali pod vodou, vaše krev se bude jevit jako modrá
 • Nejhlubší ponor na světě byl více než 300 metrů. Potápí bude poskytnuta trvalo sestoupit na dno pouhých 15 minut, ale cesta zpět však trvala přibližně 16 hodin.

Naučte se potápět na Bali a získejte PADI certifikaci

Pro více informací o cenách

Naučte se potápět na Bali a získejte svou PADI certifikaci

Pro více informací o cenách

× Hi there