PADI - Kurz První Pomoci

Kurz PADI EFR Emergency First Response v OK Divers na Bali tě naučí, jak si poradit se situacemi, které jsou život ohrožující. EFR kurz první pomoci je navržen nejen pro potápěče, ale i pro lidi, kteří se nepotápí, ale chtějí vědět, jak poskytnout resuscitaci při zástavě srdce a první pomoc při nehodě nebo v jiné situaci.

Kurz první reakce na nouzové situace zahrnuje dovednosti v oblasti CPR dospělých, dětí a kojenců a informace o první pomoci jakož i školení automatického externího defibrilátoru (AED) a nouzové používání kyslíku. První pomoc a CPR jsou užitečné dovednosti pro každého. Metody menežování nehod a mimořádných situací vám pomohou posoudit situaci a jednat co nejefektivněji, abyste pacientovi pomohli před příchodem odborné lékařské pomoci. Tento kurz je k dispozici pro potápěče i nepotápěče. Prvních pár minut po nehodě je rozhodujících a péče, která je během této doby pacientovi poskytnuta, má často dopad na celkový výsledek situace.  

Dobrodružství stojí za to!

Dobrodružství stojí za to!

Zjsistěte více o PADI - Kurze První Pomoci

EFR tě kvalifikuje na poskytování primární (ohrožení života) a sekundární (zranění a nemoci bezprostředně neohrožující život) péče. Kurz kombinuje teorii s rozvojem schopností a praxí v realistických scénářích na ujištění se, že máš znalosti, porozumění a sebedůvěru na to, abys je věděl použít.  

 • Zhodnocení situace
 • CPR a umělé dýchání
 • Zvládnutí vážného krvácení
 • Zvládání šoku
 • Zvládání poranění páteře
 • Zhodnocení poranění a nemocí
 • Ošetřování a obvazování zlomenin
 • Použití roušky
 • 1 den školení
 • EFR materiály, které si můžeš nechat po skončení kurzu
 • EFR Certifikát

PADI Emergency First Response kurz je denní kurz a realizuje se v našem potápěčském resortu OK Divers v Padangbai na Bali.

 • Kurz je otevřen pro potápěče i nepotápěče
 • Není vyžadován žádný minimální věk

Kurz se odehrává našem potápěčském centru OK Divers na Bali.

 • Naučíš se zachraňovat životy
 • Budeš mít sebevědomí na poskytnutí pomoci
 • Naučíš se, co dělat v případě nouze
 • Schopnost zachránit život svým blízkým a poskytnout první pomoc  
 • Kurz EFR ocení i zaměstnavatel
 • Kurz tě naučí, jak poskytovat účinnou a okamžitou pomoc

Naučte se zachraňovat životy s Kurzem První Pomoci

Pro více informací o cenách

Naučte se zachraňovat životy s Kurzem První Pomoci

Pro více informací o cenách

× Hi there