Prečo rybolov ničí naše oceány a  planétu

Tvárou v tvár kolapsu populácií veľkých rýb

Z miesta, kde stojíme, či už je to zem, alebo v tomto prípade loď, sa zdá, že more v sebe ukrýva nespočetné množstvo rýb a morských zdrojov. Opýtajte sa však ktoréhokoľvek potápača a dostanete úplne inú, skôr zarmucujúcuodpoveď. Nesprávne metódy rybolovu, legálne i nelegálne, spolu s nedostatkom prísnejších pravidiel a masívnymi konzumnými návykmi predstavujú iba časť faktorov, ktoré prispievajú k rýchlemu znižovaniu množstva rýb v moriach a oceánoch. Dôkazy poukazujúce na tento problém sú ohromujúce.

Nadmerný rybolov: Najzávažnejšia hrozba pre naše oceány

Vezmime si napríklad takého halibuta alebo platesu. Ich populácia v Atlantiku je v poslednom desaťročí najnižšia aká kedy bola. V raných deväťdesiatych rokoch sa lov tresky celkom zrútil, čo bolo v skutku ironické, nakoľko severoatlantická ekonomika je závislá najmä na tomto druhu rýb. Ani doteraz sa však nepodarilo vrátiť ich populáciu do pôvodného stavu. Dôkazy ukazujú, že obnova postupuje veľmi pomaly a často sa spája s varovnými signálmi aj napriek faktu, že tento program obnovy prebieha už viac ako dve desaťročia. Populácia tuniaka obyčajného v Tichom oceáne neustále klesá a v súčasnosti predstavuje iba 4% z pôvodného stavu!

Podľa správy v časopise Veda, publikovanej v novembri v roku 2006, sú nesprávne metódy rybolovu najväčšou príčinou znižovania počtu druhov rýb. V prípade, že tieto praktiky budú pokračovať aj naďalej a nebudú zavedené prísne pravidlá, ktoré by vymedzili presné hranice, príde k masívnemu vyčerpaniu morských zdrojov a zásob už v roku 2048. Nižšie sú uvedené niektoré škodlivé metódy rybolovu:

  • Ničenie koralového útesu:  koralový útes je najlepším príkladom morskej biologickej rozmanitosti. Ničený je už vyše niekoľko desaťročí, ak nie stáročí, likvidujúc tak prírodné prostredie obrovského množstva rýb.
  • Siete pozdĺž morského dna: podľa správy Projektu Milénia OSN publikovanej v roku 2005, jediný ťah siete pozdĺž morského dna dokáže zničiť približne 25% ekosystému nachádzajúceho sa na ňom.
  • Rybárske pomôcky: rybolov pomocou environmentálne škodlivého vybavenia, ktoré ničí morské dno.
  • Ničenie potravinových reťazcov: každé zviera a každá rastlina, či už na súši alebo v mori, sú súčasťou veľkého potravinového reťazca. V prípade vyčerpania niektorého druhu musí prejsť potravinový reťazec obrovskými zmenami, pričom vzniká hrozba poškodenia celého ekosystému. Vzhľadom k vysokému dopytu po určitom druhu rýb sú niektoré komerčné rybárske podniky ochotné zamerať sa iba na tento jeden druh a to vo veľkom množstve.
  • Dynamit a kyanid: aj napriek tomu, že obe metódy patria k nelegálnym, v niektorých krajinách sú stále značne využívané.
  • Vedľajšie úlovky: pri masovom rybolove je takmer nemožné uloviť iba jeden druh ryby bez ohrozenia ďalších. Existujú nariadenia, ktoré povoľujú výlov tuniakov iba v určitom období. Pri tomto spôsobe sú však často chytené napríklad aj delfíny.
  • Nadmerný rybolov: neregulovaný rybolov zapríčiňuje masívny výlov rýb z morí a oceánov.

Náš potápačský rezort v Padangbai vedieme už vyše 10 rokov a bohužiaľ ani my nie sme v bezpečí pred nesprávnymi metódami rybolovu. Stále viac a viac rybárov používa veľké rybárske siete, namiesto tradičného spôsobu rybárčenia, ktorý predstavuje čakanie s rybárskym prútom na jeden-dva úlovky. Potápačské lokality v okolí Bali sú našťastie stále v dobrom stave. Otázkou však je, dokedy. Koľko času nám zostáva, kým bude z   vodyvylovená posledná ryba?

Ako potápači, ale predovšetkým ako milovníci oceánov, vás vyzývame, aby ste  už dnes urobili aspoň malý krok k záchrane našej planéty. Pozrite si predchádzajúce príspevky na našom blogu o tom, prečo by sme nemali jesť ryby alebo o tom, ako prispieť k redukcii plastového odpadu na Bali.

Ak každý z nás vynaložií denne aspoň malé úsilie na záchranu prírody, potom spoločne máme šancu zachrániť celý svet.

About the Author