Potápačka pod hladinou

Budúcnosť patrý ženám

Mnoho rokov tvorili ženy v potápaní výraznú menšinu. Jedným z hlavných dôvodov je pravdepodobne to, že potápačský výstroj bol navrhnutý tak, aby sadol hlavne na mužské telo. Aj keď sa to nezdá ako veľká prekážka, táto skutočnosť vytvára znevýhodnené podmienky pre ženy - potápačky. Aj v námorníctve sú väčšinou muži potápači. Nedávne zistenia však ukazujú, že muži nemusia byť nevyhnutne lepšími potápačmi ako ženy.

Ženy a potápanie

Mandy Shackelton, námornícka vedkyňa z univerzity Hull, tvrdí, že ženy majú v porovnaní s mužmi lepšiu orientáciu a uvedomelosť v prostredí, ktorá je veľkou výhodou. Ženy disponujú aj inými vlastnosťami, ktoré z nich robia skvelé potápačky - pokoj, vedomie bezpečnosti a tiež nie sú agresívne. U žien je tiež málo pravdepodobné, že budú vyhľadávať nebezpečenstvo, ako to býva zvykom u ich mužských polovičiek. Na druhej strane sú muži náchylní na stratu kontroly vztlaku spôsobenej zmenou hormonálneho prostredia v mužskom tele. Vylučovanie hormónov ako kortizol, adrenalín a testosterón pod hladinou môže viesť ku kolísavému až takpovediac chaotickému potápaniu. 

Ženy majú tiež lepšie lepšie vnímanie prostredia pod hladinou v porovnaní s mužmi. Muži sú zas naopak lepší v orientácii na súši. Nigel Forman, profesor psychológie na MiddlEssex Univerzite, tvrdí, že ženy majú lepšiu orientáciu pretože, používajú lokálne stopy na orientáciu v prostredí. Tento spôsob orientácie je efektívny počas potápania napríklad aj v Padangbaii na Bali, kde aj napriek kryštálovo čistej vode je viditeľnosť oproti podmienkam na súši horšia. Schopnosť lepšie analyzovať bezprostredné okolie umožňuje ženám lepšiu orientáciu pod hladinou mora.

Ďalší psychológovia považujú ženy za lepšie v potápaní preto, lebo ľahšie odolávajú nutkaniu dotknúť sa podmorského života. Príkladom môže byť aj ženská záľuba v nakupovaní cez výklad, kde si tovar iba prezerajú, ale ničoho sa nedotýkajú, keďže vedia odolať nutkaniu. Dá sa povedať, že ženy sú preto menej ekologicky nebezpečné pre morský život. Potápanie v Padangbai ponúka pohľad na úžasné koraly a morské živočíchy. Zodpovední potápači, či muži alebo ženy, by však mali vedieť, že dotýkanie sa podmorského sveta je jedným veľkým NIE.

Stavba ženského tela je taktiež vhodná pre potápanie. Dámy to neradi počujú, ale ženské telo má vyššie percento tuku ako mužské. Aspoň v tomto prípade by ženy mohli byť aspoň raz na to hrdé, keďže táto ich vlastnosť zabezpečuje lepší vztlak. Ha! Preto sa ženy ľahšie naučia túto vlastnosť ovládať už na kurzoch plávanie, a potom ju lepšie aplikujú aj v potápačskej praxi. Navyše, ženy majú menšie pľúca ako muži, čo znamená, že ich menej nadnášajú smerom ku hladine. Z našich skúseností z potápania v Padangbai môžeme povedať, že v potápačských dvojiciach sa vzduch zväčša minie skôr mužom, ako ženám.

Cieľom vyššie uvedeného však nieje vyvolať súťaživosť medzi mužmia ženami. Dôležité je, že v našom potápačskom rezorte OK Divers v Padangbai rozlišujeme len medzi zodpovedným a nezodpovedným potápačom. Tím zodpovedným veľmi radi ukážeme podmanivú krásu podmorského sveta, a to bez akýchkoľvek rozdielov medzi pohlaviami.

About the Author