OK Divers - potápění & podmínky

Používáním této webové stránky a OK Divers on-line rezervačních služeb souhlasíte, že budete vázáni Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP), které jsou uvedeny níže. Podmínky tvoří základ vaší smlouvy s OK Divers. Ve VOP stanovených níže pod pojmy "vy", "váš" a "nájemce" se rozumí všechny osoby uvedené v rezervaci, která zahrnuje jakoukoli osobu / y, následně nebo později doplněny. Pojmy "my", "nás", "naše" a "vlastník" se vztahují na OK Divers.


1. REZERVACE

 • Rezervací potvrzujete, že jste oprávněni jednat jménem osob uvedených v rezervaci a potvrzujete tím, že všichni členové vaší strany souhlasili být vázáni těmito rezervačními podmínkami.
 • Po provedení rezervace vám bude odeslán potvrzující e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzování rezervací podléhá dostupnosti objednaných služeb.
 • Rezervace bude potvrzena po obdržení 50% nevratné zálohy.
 • Po obdržení potvrzení o rezervaci podrobně zkontrolujte všechny vámi uvedené údaje. V případě nesprávného nebo neúplného údaje je třeba ihned kontaktovat OK Divers.


2. SAZBY

 • Všechny poplatky jsou uvedeny v indonéských rupiích (IDR) a jsou včetně všech daní nebo odvodů, jakož i obsluhy (pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak).
 • Ceny nezahrnují odměny, auta a řidiče, nebo jakoukoli jinou službu, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.


3. PLATBY A ZÁLOHA

 • OK Divers jsou oprávněni požadovat zálohovou platbu, která je ve výši 50% z celkové částky uvedené na příslušné faktuře. Splatnost zálohové platby je pět (5) pracovních dnů po obdržení příslušné faktury a platebních podmínek. V případě, že záloha nebyla ve stanoveném čase zaplacena, je zrušení rezervace na uvážení majitele.
 • Platby je možné realizovat pouze bankovním převodem, službou Transferwise nebo DOKU Paybuddy. Platby uskutečněné prostřednictvím bankovního pěvodu budou konvertovány na EUR / USD fixním kurzem.
 • V případě bankovního převodu budou všechny dodatečné poplatky zahrnuty do celkové částky, které budou hrazeny zákazníkem nebo cestovním agentem / kanceláří.
 • Platba Cestovními šeky (Traveler'sCheques) nebo osobními šeky nebude akceptována.
 • Zbývající částku je třeba uhradit, bankovním převodem, službami Transferwise nebo DOKU Paybudyy, nejpozději do 30 dnů před příjezdem. V případě, že platba nebude ve stanoveném termínu uhrazena, majitel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci a ponechat si zálohu.
 • V případě, že rezervace bude provedena 30 dní nebo méně před příjezdem, je třeba uhradit celou částku najednou.


OK Divers bankovní údaje pro platbu za rezervaci:

ÚDAJE PRO IDR ÚČET

Název ůčtu: PT RELAX ENJOY RECHARGE
Číslo ůčtu: 145 00 1199911 3
Ůčet vedený v mene: IDR
Název banky: Bank Mandiri
Adresa banky: Jl. Diponegoro 49, Klungkung 14532, Indonesia
Swift kód: BMRIIDJA
Krajina: Indonézie 

ÚDAJE PRO EUR / USD ÚČET

Název ůčtu: PT RELAX ENJOY RECHARGE
Název banky: Bank Negara Indonesia (BNI)
Adresa banky: KCP Klungkung, Jl. Puputan No. , 80715, Klungkung Bali, Indonesia
Swift kód: BNINIDJA
Krajina: Indonézie

Číslo ůčtu pre USD: 0340869278                                Číslo ůčtu pre EUR: 371860565

DOKU Paybuddy
DOKU Paybuddy je elektronická faktura. Pro uskutnočnění platby vám bude zaslán email s unikátním linkem na platebnou bránu.

Transferwise údaje pro platbu za rezervaci:
Registrujte sa na www.transferwise.com a postupujte podle pokynů.
Platba musí být zaslána PT Relax Enjoy Recharge, s níže uvedenými bankovními údaji :
E-mailová adresa: reservation [at] okdiversresort.com
Bankový účet: BNI Kantor Pusat Operasional
Číslo ůčtu: 0348421300
Adresa banky: KCP Klungkung, Jl Puputan, Karangasem, Bali, Indonesia
Swift Code: BNINIDJA

Po uskutečnění bankovního převodu vám bude odosláno potvrzení od Transferwise.


4. ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Zrušení rezervace zahrnuje, ale není omezeno na:
 1. Zrušení jednoho nebo více dní nebo rezervace;
 2. Zrušení jednoho nebo více ponorů;
 3. Změnu rezervace tak, že žádný z termínů změněné rezervace se neshoduje s daty z původní rezervace;
 4. Odmítnutí nájemce podepsat prohlášení o odpovědnosti;
 • Storno poplatek za zrušení rezervace bude 50% z celkové částky rezervace (záloha).
 • Storno poplatek za zrušení rezervace 1 až 30 dnů před začátkem rezervačního období bude 100% z celkové částky.
 • OK Divers musí dostat oznámení o zrušení rezervace písemně prostřednictvím e-mailu, na adresu: reservation [at] okdiversresort.com s uvedením jména osoby, která rezervaci provedla.


5. ZMĚNY V REZERVACI

 • V případě změn v rezervaci, je nutné v co nejkratším čase kontaktovat OK Divers, v důsledku čehož vám bude podle možností a schopností rezervace upravená.  V tomto případě mohou být účtovány příplatky.


6. PŘÍPLATKY

 • OK Divers si vyhrazují právo změnit rezervační poplatky na základě následujících bodů:
  Změny směnných kurzů, které nepříznivě ovlivňují náklady; nárůst státních daní z poskytovaných výrobků nebo služeb, včetně zvýšení cen pohonných hmot. Zmíněné změny nebudou zvyšovat cenu rezervace, ale budou naúčtovány jako příplatky.


7. ZTRÁTA A / NEBO ŠKODA

 • Host je odpovědný za vrácení výstroje v dobrém stavu. Host se dále zavazuje uhradit jakoukoli ztrátu a / nebo poškození vybavení, které mu je poskytnuto.


8. POJIŠTĚNÍ

 • Pojištění při potápění není zahrnuto v rezervaci.
 • Je na odpovědnosti každého hosta být při potápění řádně pojištěn. OK Divers poskytují krátkodobé potápěčské úrazové pojištění DAN na 10 nebo 30 dní. Toto pojištění se platí zvlášť a musí být uzavřeny alespoň 1 den před samotným dnem potápění.


9. ODVOLÁNÍ

 • OK Divers a jeho instruktoři potápění nenesou odpovědnost za jakékoliv zranění, smrt, nemoc, ztrátu, poškození, dodatečné náklady či nepříjemnosti, přímo nebo nepřímo způsobené nebo vyplývající z použití nebo stavu potápění, s použitím potápěčského vybavení nebo jinak a za mimořádně povětrnostní podmínky.
 • V žádném případě nebudou OK Divers povinni zaplatit nebo poskytnout jakoukoli náhradu nebo odškodnění jakékoliv částky nad rámec celkové zaplacené částky rezervace.
 • OK Divers a jejich instruktoři potápění mají právo změnit místo ponoru a / nebo zrušit potápění před ponorem, nebo během ponoru, po zvážení, že místo ponoru není bezpečné pro tuto činnost z důvodu špatného počasí a stavu moře, a to bez předchozího upozornění a povinnosti poskytnout jakoukoli náhradu.


10. VYŠŠÍ MOC

 • OK Divers nebudou zodpovědní vůči nájemci za jakékoliv nesplnění povinností vyplývající z této smlouvy z příčin, které jim brání v plnění svých povinností podle této smlouvy, které jsou mimo jejich přiměřenou kontrolu a takové povahy, kterou nemají možnost nebo oprávnění změnit. A to včetně a bez omezení v důsledku: vyšší moci, občanských či vojenských nepokojů, požárů, povodní, epidemií, války, vzpoury a teroristické činnosti. V případě jakéhokoliv výskytu zmíněných situací, musí OK Divers poskytnout nájemci okamžité písemné upozornění a pro splnění závazku bude rezervace prodloužena o dobu rovnající se délce prodlení z důvodu této události.


11. UKONČENÍ

 • OK Divers si vyhrazují právo okamžitě ukončit tuto smlouvu v případě, že nájemce poruší jednu nebo více podmínek a / nebo termínů uvedených v tomto dokumentu.


12. VÝKLAD

 • Tato smlouva se řídí zákony a předpisy Indonézské Republiky.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • OK Divers důrazně doporučují, aby si všichni hosté zaopatřili dostatečné cestovní, zdravotní a potápěčské pojištění.
 • Je výhradní odpovědností nájemce a hosty, aby se ujistili, že obchodní podmínky jsou v souladu se zákony a předpisy Indonézské Republiky a OK Divers nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí ze strany nájemce a jejich hosty, které jsou nezákonné nebo v rozporu se zákony a předpisy Indonézské Republiky.

Zažij, seznam se, nebo se potápěj na Bali s OK Divers